پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آب دهان نجس العین

وابسته

دهان حیوان، سگ

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 118
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 5 : صفحه 366
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 122