پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آب نهر بزرگ

وابسته

آب فرات

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7 : صفحه 59
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 282