پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آب دادن به کافر

وابسته

اطعام محارب، محارب ( فقه )

منابع

  • الفقه جلد 77 : صفحه 190