پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آب دادن

وابسته

اطعام فاسق

منابع

  • الفقه جلد 77 : صفحه 190