پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آب جاری، مستحبات خانه

وابسته

خانه

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 487