پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آب انگور

وابسته

آشامیدن آب انگور نجوشیده

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 166