پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آبیاری، احکام آب

وابسته

آب عمومی

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 283
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه (218-219)
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه (101-102)
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 385