پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «رد لقطه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تسلیم لقطه، دفع لقطه

اعم

احکام لقطه، رد ( باز گرداندن )

اخص

رد لقطه بعد از تملک، رد لقطه به مکان التقاط، رد لقطه غیر مشروط به جعل
به لحاظ ادله اثبات:
رد لقطه به بینه، رد لقطه به وصف
به لحاظ حکم حاکم:
رد لقطه بدون حکم حاکم، رد لقطه به حکم حاکم
به لحاظ مردودالیه:
رد لقطه به حاکم، رد لقطه به مالک، رد لقطه به مدعی

وابسته

اسباب رد لقطه، اشهاد بر رد لقطه، حکم به رد لقطه، لقطه ( عام )

منابع

 • ارشاد الاذهان الی احکام الایمان جلد 4 : صفحه 62
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 113
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 329
 • المجموع فی شرح المهذب جلد 15 : صفحه 269
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه 160
 • تحریرالمجله جلد 2 : صفحه 13
 • تحریرالمجله جلد 2-1 : صفحه 13
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 233
 • تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 2 : صفحه 254
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 6 : صفحه 184
 • جواهرالفقه : صفحه 141
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 38 : صفحه 223، 376، 383
 • ریاض المسائل (ط.ق) جلد 2 : صفحه 328
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 16 : صفحه 192
 • شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 804
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 3 : صفحه 295
 • قواعدالاحکام جلد 2 : صفحه 213
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 111
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 12 : صفحه 552
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 13 : صفحه 380