پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «عیب ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تعیب

اعم

صفات ( فقه )

اخص

اَحْداث سَنَه، عیب انسانی، عیب قربانی، عیب لقطه، عیب مغصوب، عیوب موجب فسخ نکاح
به لحاظ معاملات:
عیب اجرت، عیب ثمن، عیب رهن، عیب عین مستاجره، عیب مبیع ( فقه )، عیب موهوب، عیب نقود صرف

وابسته

آفت، ارش عیب، خیار عیب ( فقه )، ضمان عیب، عقد ( فقه )، غیبت به ذکر عیب، معیوب

== منابع ==index.php?catid=50

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 473
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 31 : صفحه 81
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 322
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 23 : صفحه 258
  • کتاب المکاسب جلد 5 : صفحه (355-364)
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 8 : صفحه (422-424)
  • مهذب الاحکام جلد 17 : صفحه (189-190)