پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

عبادات بالمعنی الاعم، قصد ( فقه )

اخص

نیت تقاص، نیت ذبح، نیت رجاء، نیت عده، نیت مافی الذمه
به لحاظ عبادت:
نیت طهارت، نیت عبادت، نیت قاطع نماز، نیت مقدمات نماز
به لحاظ عقد و ایقاع:
نیت پرداخت قرض، نیت قرض، نیت قسم

وابسته

اخطار، تجدید نیت، ترامی در نیت، ترک نیت، تزلزل نیت، تقدیم نیت، داعی ( قصد )، روایات نیت، شک در نیت، عدول ( انتقال نیت )، غش در نیات، قاعده قصد، قصد قربت ( فقه )، کثیر الشک در نیت، نیابت در نیت، وقت نیت

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نیت (قصد قربت) به زیرصفحه نیت (قصد قربت)/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 367
  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 591
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 42 : صفحه 59
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 2 : صفحه 75
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 9 : صفحه 172
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 437