پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قرض ( عقد )

وابسته

حرم مکه، قرض در خارج حرم مکه

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 20 : صفحه 163
  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه 2
  • تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 2 : صفحه 2
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5 : صفحه 10
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 11 : صفحه 10