پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام آب، احکام طهارت، قرض ( عقد )

وابسته

تعذر وصول به آب طهارت، طهارت با آب

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 341