پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

صلح در اموال

وابسته

بیع متعذر التسلیم

منابع

  • کتاب المکاسب جلد 4 : صفحه 197