پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قرض ( عقد )، قرض ولی

وابسته

احمق ( فقه )، مال سفیه

منابع

  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 15 : صفحه 68