پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تصرف مالی مفلس، قرض ( عقد )

وابسته

مُفَلّس

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 2 : صفحه 73
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 25 : صفحه 283
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 9 : صفحه 247
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 4 : صفحه 96