پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

عقد ( فقه )

وابسته

اسلام حربی، کافر حربی

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 15 : صفحه 140