پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کودک، تصرف مالی کودک، قرض ( عقد )

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 12
  • منهاج الصالحین جلد 2 : صفحه 179، 201، 296
  • مهذب الاحکام جلد 21 : صفحه 120