پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

دو عقد همچون عقد اجاره و بیع یا اجاره و نکاح در یک عقد

اعم

عقد ( فقه )

منابع

  • الفقه جلد 58 : صفحه 223، 224
  • مبانی العروة الوثقی (کتاب الاجاره-الاول) : صفحه 400
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 1 : صفحه 128
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 146
  • مهذب الاحکام جلد 19 : صفحه 181