پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کودک، تصرف در مال کودک، قرض ( عقد )

وابسته

قرض مادر از مال کودک، مال کودک

منابع

  • جلد 2 : صفحه 175
  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه 54
  • تحریرالاحکام (ط ق) جلد 1 : صفحه 220
  • تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 2 : صفحه 81
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5 : صفحه 192
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 15 : صفحه 215