پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قرض ( عقد )

وابسته

کافر حربی

منابع

  • الفقه جلد 47 : صفحه 257
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 107
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 31 : صفحه 15
  • مهذب الاحکام جلد 15 : صفحه 139