پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام قربانی، وَقْت

اخص

وقت قربانی حج، وقت قربانی مستحب

وابسته

قربانی ( عمل )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 134
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 21 : صفحه 276
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 22، 31، 75، 124