پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «لزوم ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

لازم ( فقه )

اعم

احکام وضعی ( فقه )

اخص

به لحاظ ایقاع:
لزوم اقرار، لزوم بینه
به لحاظ عقد:
لزوم اجاره، لزوم بیع، لزوم جعاله، لزوم رقبی، لزوم سکنی، لزوم صدقه، لزوم عُمْرَی، لزوم معاطات، لزوم هبه، لزوم هدیه، لزوم وقف

وابسته

اباحه لازمه، شرط لزوم

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه لزوم ( فقه ) به زیرصفحه لزوم ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 35 : صفحه 190، 234