پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام لقطه، دعوی در سیاسات

اخص

دعوی انفاق بر لقیط، دعوی حضانت لقیط، دعوی در التقاط، دعوی رقیت لقیط، دعوی فرزندی لقیط، دعوی ملکیت لقطه

وابسته

اقرار لقیط، لقطه ( عام )

منابع

  • الفقه جلد 81 : صفحه 41، 109
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 38 : صفحه 202
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 3 : صفحه 287
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 12 : صفحه 486
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 13 : صفحه (223-224)