پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام لقطه، قیمت

وابسته

لقطه مال

منابع

  • الفقه جلد 81 : صفحه 258، 259
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه (225-226)
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه (323-324)