پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام لقطه، نفقه ( فقه )

اخص

نفقه لقطه حیوان، نفقه لقیط

وابسته

اجبار بر التقاط، لقطه ( عام )

منابع

  • الفقه جلد 81 : صفحه 35، (213-216)
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 38 : صفحه (180-181)
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 12 : صفحه 474، 487
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 13 : صفحه 217، 291