پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

گوشت حیوانات خاص را از طریق خود حیوانات جستجو نمایید

اعم

أجزای حیوان، گوشت

اخص

گوشت رها شده، گوشت شتر مرغ، گوشت شوریده، گوشت گندیده، گوشت وارداتی
به لحاظ اسلام:
گوشت دست مسلمان، گوشت سرزمین مسلمین
به لحاظ تذکیه:
گوشت مجهول التذکیه، گوشت مذکی مختلط با مردار
به لحاظ حرمت:
گوشت حیوان موطوئه، گوشت خرگوش، گوشت خوک، گوشت سگ
به لحاظ خام و پخته:
گوشت پخته، گوشت خام
به لحاظ خوردن نجس:
گوشت حیوان شراب خوار، گوشت حیوان نجاست خوار، گوشت مرتضع از خوک
به لحاظ کراهت:
گوشت اسب، گوشت الاغ، گوشت قاطر
به لحاظ کفر:
گوشت دست کفار، گوشت سرزمین کفار

وابسته

بیع گوشت، بیع گوشت به حیوان، حیوان ( فقه )، خوردن گوشت، گوشت انسان

منابع

  • الفقه جلد 77 : صفحه 284
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 480
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 138