پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

گوشت حیوان

وابسته

سرزمین اسلام ( فقه )، گوشت بازار مسلمین، گوشت سرزمین کفار

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 116
  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه (323-329)