پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ولایت ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تولی (ولایت)، سرپرستی ( فقه )، ولایت جعلیه اعتباریه

اعم

احکام وضعی ( فقه )، استیلا ( فقه )

اخص

قیمومت منصوب مجتهد، ولایت با تغییر جنسیت، ولایت بر ایتام، ولایت تکوینی ( فقه )، ولایت در زمان غیبت، ولایت زن، ولایت قهری، ولایت مجتهد غیر عادل، ولایت‌ تشریعی‌
به لحاظ حق وباطل:
ولایت باطل، ولایت حق
به لحاظ متعلق ولایت:
ولایت بر احرام، ولایت بر امور حسبیه، ولایت بر جمع آوری خراج، ولایت بر عقد، ولایت بر مهریه، ولایت بر وقف، ولایت در طلاق
به لحاظ مولی علیه:
ولایت بر غایب، ولایت بر لقیط، ولایت بر محجور علیه
به لحاظ ناصب:
ولایت از طرف ظالم، ولایت از عادل، ولایت از نائب سلطان عادل
به لحاظ نوع:
تولیت، حکومت ( اداره اجتماع )، قضاوت ( فقه )
به لحاظ ولی:
ولایت امین حاکم، ولایت حاکم ( فقه )، ولایت خویشاوند، ولایت زوج، ولایت عبد، ولایت مجتهد متجزی، ولایت مسلمان، ولایت وصی ( فقه )، ولایت وکیل، ولایت ولی منصوب

وابسته

اجازه ولی ( فقه )، احکام ولایت، اصل عدم ولایت، بیعت ( فقه )، ترتیب ولایت، حق ولایت، شهادت به ولایت، عقد ولایتی، کسب به ولایت، منصب ولایت ( فقه )، وحدت و تعدد در ولایت

== منابع ==magshow.php?kind=194index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&p=1&g=43&showitem=374

  • الفقه جلد 83 : صفحه 245
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 45 : صفحه 135
  • عوائد الایام : صفحه 186
  • کتاب البیع جلد 2 : صفحه 493
  • ولایت فقیه : صفحه 97، 99