پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام عقود، وکالت در معاملات

اخص

وکالت در اجاره، وکالت در بیع، وکالت در جزیه، وکالت در جعاله، وکالت در حواله، وکالت در رهن، وکالت در سبق و رمایه، وکالت در شرکت، وکالت در صلح، وکالت در ضمان، وکالت در عاریه، وکالت در عطایا، وکالت در مزارعه، وکالت در مساقات، وکالت در مضاربه، وکالت در نکاح ( فقه )، وکالت در هبه، وکالت در ودیعه، وکالت در وقف، وکالت در وکالت

وابسته

ایجاب و قبول وکالتی، عقد ( فقه )، وکالت در ایقاعات

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 4 : صفحه 372
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 42
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 211
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 35 : صفحه 212
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 16 : صفحه 19
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 9 : صفحه 566
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 16 : صفحه 944