پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام عقود، اشهاد

اخص

اشهاد بر بیع، اشهاد بر قرض، اشهاد بر نکاح، اشهاد بر هبه، اشهاد بر ودیعه، اشهاد بر وصیت

وابسته

اشهاد بر ایقاعات، عقد ( فقه )

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 5 : صفحه 34
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 448
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 178
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 33 : صفحه 25
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 137
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 116
  • مبانی تکملة المنهاج جلد 1 : صفحه 135
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 12 : صفحه 511
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 14 : صفحه 261
  • مهذب الاحکام جلد 27 : صفحه 199