پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام عقود، شهادت بر شهادت به معاملات

اخص

شهادت بر شهادت به وقف، شهادت بر شهادت به وکالت

وابسته

شهادت بر شهادت به ایقاع، شهادت بر شهادت به طلاق، عقد ( فقه )

منابع

 • الفقه جلد 86 : صفحه 315
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 444
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 449
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 190
 • ریاض المسائل جلد 9 : صفحه 569
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 11 : صفحه 91
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 33 : صفحه 373
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 138
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 5 : صفحه 159
 • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 504
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 12 : صفحه 142
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 14 : صفحه 269