پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام لقطه، تفریق ( فقه )

وابسته

تعریف لقطه ( فقه )، توالی در تعریف لقطه

منابع

  • الفقه جلد 81 : صفحه 332
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 38 : صفحه 359
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 12 : صفحه 540
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 13 : صفحه 332
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 325