پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام محجور علیه

اخص

اجاره عبد ( اجیر )، احرام عبد، اذن عبد به نکاح، ارث از عبد، ارث عبد، اسارت عبد، استطاعت عبد ( فقه )، اسلام عبد، اعتکاف عبد، اقرار برای عبد، اقرار عبد، التقاط عبد ( فاعل )، التقاط عبد ( مفعول )، امامت عبد، امان عبد، امر و نهی عبد، اِخبار عبد، بطلان حج عبد، بیع عبد ( مبیع )، بینه قتل عبد، بینه مکاتبه عبد، تأدیب عبد، ترکه عبد، تصرف عبد، تغییر جنسیت عبد، تقاذف عبد، تکفین عبد، تملک عبد، توابع عبد مبیع، توارث حرّ و عبد، جرح عبد، جزیه بر عبد، جعاله عبد، جلد عبد شارب مسکر، جنایت پدر عبد، جنایت عبد، جهاد عبد، حج عبد، حجر عبد، حد بر عبد، حد زنای عبد، حد قذف عبد، حنوط عبد، خرید عبد فراری، خمس بر عبد، خودداری از نفقه عبد، خودداری کافر از بیع عبد مسلمان، خیار عیب در عبد، دعوی علیه عبد، دیه اعضای عبد، دیه عبد، دیه قتل عبد، دیه میت عبد، دَین عبد، ربا بین عبد و مولی، ربودن عبد، رد عبد فراری، رضخ به عبد، رمی جمرات عبد، رهن عبد ( راهن )، رهن عبد ( مرهون )، روزه بدل قربانی حج عبد، روزه مستحبی عبد، روزه نذری عبد، زدن عبد، زکات بر عبد، زکات به عبد، زکات فطره عبد، زنای عبد، سرقت عبد، سفر عبد فراری، سلامت عبد کفاره، شفعه در عبد، شفعه عبد، شهادت برای عبد، شهادت به قبض اقساط مکاتبه عبد، شهادت عبد، صید عبد، ضمان عبد، طلاق عبد، طواف نسای عبد، عاریه عبد، عاقله عبد، عفو شفعه عبد، عقد عبد، عمره عبد، عمل عبد در جعاله، عیب ثمن عبد، عیب عبد مبیع، غنیمت به عبد، قتل عبد، قذف به عبد، قذف عبد، قربانی حج عبد، قربانی عبد، قسم عبد، قصاص عبد، قضاوت عبد، قیادت عبد، کسب به عبد کافر، کفاره احرام عبد، کفاره زدن عبد، کفاره عبد، کفاره قتل عبد، کفاره قسم عبد، کفالت عبد، لعان عبد، لقطه عبد، لقیط عبد، لواط عبد، مال عبد مبیع، مالکیت عبد، مجازات عبد، محارب قاتل عبد، محلّل عبد، مزارعه با عبد، مزارعه عبد، مصرف کفاره در عبد، مکاتبه، منافع عبد مغصوب، میت عبد، نذر عبد، نفقه عبد، نگاه به عورت عبد، نگاه عبد به زن مالک، نماز عبد، نیابت عبد در حج، هبه عبد فراری، هزینه تکفین عبد، هزینه عبد، وارث حرّ و عبد، وارث عبد، ودیعه به عبد، وصیت بر عبد، وصیت به عبد، وصیت عبد، وقف بر عبد، وقف عبد، وکالت عبد، ولایت عبد، یافتن عبد کفاره

وابسته

عبد

منابع

  • منتهی المطلب (ط ق) جلد 2 : صفحه (859-860)