پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام عقود، ارکان معاملات

اخص

ارکان اجاره، ارکان اقطاع، ارکان امان، ارکان بیع، ارکان بیمه، ارکان جزیه، ارکان جعاله، ارکان حواله، ارکان رهن، ارکان شرکت، ارکان صلح، ارکان ضمان، ارکان عاریه، ارکان قرض، ارکان کفالت، ارکان مزارعه، ارکان مساقات، ارکان مضاربه، ارکان نکاح، ارکان هبه، ارکان وصیت، ارکان وقف، ارکان وکالت

وابسته

ارکان ایقاع، عقد ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ارکان عقد به زیرصفحه ارکان عقد/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 623
  • مبانی العروة الوثقی (کتاب الاجاره-الاول) : صفحه 16