پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام قرض، شرایط عقود

اخص

قبض و اقباض قرض
به لحاظ مال القرض:
عینیت قرض، معلومیت مال القرض
به لحاظ متعاقدان:
اختیار متعاقدان قرض، بلوغ متعاقدان قرض، عقل متعاقدان، قصد متعاقدان قرض

وابسته

ارکان قرض، قرض ( عقد )

منابع

  • جلد 2 : صفحه 118
  • الدرالمنضود فی معرفة صیغ النیات و الایقاعات و العقود : صفحه 127
  • تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 2 : صفحه 6
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 25 : صفحه 15
  • کلمة التقوی جلد 6 : صفحه 15
  • منهاج الصالحین جلد 2 : صفحه 189، 282
  • هدایة العباد جلد 2 : صفحه 54، 72