پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام قرض، ارکان عقد

اخص

صیغه قرض، مال القرض، متعاقدان قرض، مدیون

وابسته

شرایط قرض، قرض ( عقد )

منابع

  • المصادر الفقهیة جلد 25 : صفحه 5
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 33 : صفحه 114
  • تحریرالمجله جلد 2-3 : صفحه 52
  • تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 2 : صفحه 5
  • حاشیة اعانة الطالبین جلد 3 : صفحه 60