پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام لقطه، شرایط سیاسات

اخص

به لحاظ لقطه:
جهل به مالک لقطه، گم شدن لقطه ( فقه )، مالیت لقطه
به لحاظ لقیط:
انتفاء آبای لقیط، صباوت لقیط
به لحاظ ملتقط:
اسلام ملتقط، انتفاء ملتقط دیگر، بلوغ ملتقط، حریت ملتقط، رشد ملتقط، عدالت ملتقط، عقل ملتقط

وابسته

اهلیت ملتقط، لقطه ( عام )، ملتقط حضری

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 69، 71، 72، 73، 74
  • تحریرالمجله جلد 2-3 : صفحه 10
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 234
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 38 : صفحه 158، 255
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 16 : صفحه 228
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36 : صفحه 251
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 3 : صفحه 284
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 10 : صفحه 392، 395، 397
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 12 : صفحه 502
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 312، 313، 354