پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام لقطه، انکار ( نفی )

وابسته

دعوی رقیت لقیط، رقیت لقیط

منابع

  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه 144
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 6 : صفحه (129-130)
  • قواعدالاحکام جلد 2 : صفحه 204
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 13 : صفحه 249