پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام لقطه، میراث ( موروث )

وابسته

لقیط

== منابع ==magshow.php?kind=182

  • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 6 : صفحه 411، 417، 417411
  • المهذب جلد 2 : صفحه 166
  • فقه السنة جلد 3 : صفحه 229
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 12 : صفحه 477
  • معجم المغنی فی الفقه الحنبلی جلد 1 : صفحه 47
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 356