پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

حضانت لقیط: حضانت کودک پیدا شده بر عهده یابنده او است، مگر آنکه ناتوان از آن باشد که در این صورت کودک را به حاکم شرع تحویل می‏دهد. در اینکه در فرض نخست) توانمند بودن (می‏تواند کودک را به قاضی تحویل دهد یا نه، اختلاف است.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 311

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام لقطه، حضانت ( فقه )

وابسته

تشاحّ در حضانت لقیط، دعوی حضانت لقیط، لقیط

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 75
  • الفقه جلد 81 : صفحه 32
  • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 6 : صفحه 407
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 234
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 311
  • فقه السنة جلد 3 : صفحه 229
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 12 : صفحه 470
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 13 : صفحه 210
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 351