پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

نقصان حیوان قربانی

وابسته

قربانی واجب، نقصان حیوان قربانی مستحب

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 19 : صفحه (142-143)
  • مهذب الاحکام جلد 14 : صفحه 268