پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

کفالت ( نفس )

وابسته

کفالت کافر، مسلمان ( فقه )

منابع

  • المبسوط جلد 20 : صفحه 24
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5 : صفحه 402
  • مهذب الاحکام جلد 20 : صفحه 355