پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ولیمه ( عمل )

وابسته

اجابت دعوت به غذا، دعوت به ولیمه، مسلمان ( فقه )، ولیمه کافر

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 45 : صفحه 243
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه (604-603)