پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام لقطه، مباشرت(قیام خودی به کار)

وابسته

تعریف لقطه ( فقه )

منابع

  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه 155
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 226
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 6 : صفحه 161
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 13 : صفحه 334