پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

قربانی ( عمل )، مستحبات ( فقه )

اخص

عقیقه ( عمل )، قربانی مستحب در حج

وابسته

پوست قربانی مستحب، ترک قربانی مستحب، تصرف در قربانی مستحب، تقدیم تراشیدن سر، تلف قربانی مستحب، خوردن گوشت قربانی مستحب، صدقه قربانی مستحب، صدقه قیمت قربانی مستحب، صدقه گوشت قربانی مستحب، ضمان قربانی، عجز از قربانی مستحب، عدم وجدان قربانی مستحب، قربانی واجب، قرض برای قربانی مستحب، قسمت گوشت قربانی، مکان قربانی مستحب، نقصان حیوان قربانی مستحب، نگهداری گوشت قربانی در منا، هدیه گوشت قربانی مستحب، وجوب قربانی، وقت قربانی مستحب

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 298
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 375
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 236
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 19 : صفحه 122، 126، 219
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 599
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 7 : صفحه 262