پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «معاملات بانکی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

داد وستد‌های بانکی، عملیات بانکی ( فقه )

اعم

عقد ( فقه )

اخص

فروش اوراق مشارکت

وابسته

اعتبار بانکی، بانکداری

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه معاملات بانکی به زیرصفحه معاملات بانکی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==magshow.php?kind=167[۱]