پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

شرایط عوضان بیع

اخص

تعیین جنس عوضان، تعیین مقدار عوضان
به لحاظ ثمن ومثمن:
معلومیت ثمن، معلومیت مبیع ( فقه )

وابسته

بیع خرمن، بیع غیر معین، بیع مجهول

منابع

 • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 194
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 264
 • تحریرالمجله جلد 1-1 : صفحه 170
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 515
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 93
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 405، 417
 • ریاض المسائل جلد 5 : صفحه 71
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 3 : صفحه 133
 • قواعدالاحکام جلد 2 : صفحه 22
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 8 : صفحه 174
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 8 : صفحه 391
 • مهذب الاحکام جلد 17 : صفحه 17