پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «متعاقدان» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

طرفین عقد، عاقدان، متعاقدین

اعم

انسان باب معاملات

اخص

به لحاظ طرف عقد:
عاقد، متعاقد
به لحاظ عقد جایز:
متعاقدان شرکت، متعاقدان قرض، متعاقدان مضاربه، متعاقدان ودیعه
به لحاظ عقد لازم:
متبایعان، متعاقدان اجاره، متعاقدان بیمه، متعاقدان رقبی، متعاقدان رهن، متعاقدان سکنی، متعاقدان صدقه، متعاقدان صلح، متعاقدان عمری، متعاقدان مزارعه، متعاقدان مساقات، متعاقدان نکاح
به لحاظ کفالت:
کفیل ( فقه )، مکفول ( فقه )، مکفول له ( فقه )

وابسته

بلوغ متعاقدان، عقد ( فقه )، مرگ متعاقدان

== منابع ==index.php?catid=50

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 4 : صفحه 73
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 111
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 10 : صفحه 10
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13 : صفحه 12
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 61
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 394