پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

گنج

وابسته

نصاب گنج اشتراکی

منابع

  • الفقه جلد 33 : صفحه 148
  • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 403