پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

میوه

وابسته

رب گلابی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه گلابی به زیرصفحه گلابی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 43
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 491
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 141
  • کلمة التقوی جلد 6 : صفحه 384